בית ספר ויתקין ראשון לציון

בית ספר ויתקין

תמונות מחיי בית הספר

מידע להורים

הרצאות/ סדנאות הורים - מכללת הורים

קייטנות מרכז מצוינות עירונית

התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה

רשימת כתובות דוא"ל מורים להתכתבות עם הורים לשנה"ל תשע"ח

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לשנת הלימודים תשע"ח

מידעון חודשי

מידעון חודשי

דבר המנהלת

דבר המנהלת

יוסף ויתקין

יוסף ויתקין

בית הספר נקרא על שמו של יוסף ויתקין.לפניכם פעילויות בנושא

מועצת תלמידים

מועצת התלמידים מציגה: יום זכויות הילד

סע לשלום

תורנות סע לשלום תשע"ח פריסה שנתית

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA