יום ב', ט’ בטבת תשע”ט
דף הבית מרחבי כתות יחודיות בית הספר מחיי בית הספר אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר
מפת הגעה לבית הספר

מטרות בית הספר 1. קידום הישגי לומדים במקצועות הליבה: עברית, אנגלית, מתמטיקה מדע וטכנולוגיה. 2. טיפוח אקלים ביה"ס בקרב תלמידים ומורים: מוגנות, ביטחון ושייכות לבית החינוך - הקוד העירוני . 3. הערכות ובניית תוכנית פעולה לקראת פיתוח ייחודיות בית ספרית: "חשיבה מדעית בלמידה פעילה" ופתיחת אזורי הרישום. 4. הרחבת יכולת הכלתם של הלומדים ומתן מענים מגוונים. 5.טיפוח לומד בעל דעות מגובשות ומעורבות סביבתית, עם רגש שייכות לעם, למורשת ולארץ ישראל. 6.טיפוח שותפות הורים פעילה ומעורבת.